pb.pl

Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK46

Wartość jednostki: 887,70 zł
Aktywa: 1 255 600 zł
Max 1R: 998,71 zł
Min 1R: 878,41 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Santander TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 882,70 0,57% 0,51%
7D 882,02 0,64% 0,19%
1M 904,76 -1,94% -1,83%
3M 924,06 -3,93% -1,98%
6M 971,60 -9,34% -6,27%
1R -- -11,02%
3L -- 3,22%
YTD -- -9,48%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 475,81 zł 9,60%
Investor Akcji (Investor FIO) 326,46 zł 8,09%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 163,29 zł -5,09%
Allianz Akcji (Allianz FIO) 151,21 zł -5,13%
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 95,01 zł -7,12%