pb.pl
109,6200 zł
-3,13% -3,5400 zł
Immofinanz AG (IIA)

Informacje o spółce - IIAAV

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa z sektora nieruchomości komercyjnych, której działalność skupia się na obiektach handlowych oraz biurowych na ośmiu głównych europejskich rynkach, tj. w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Polsce i Moskwie. Podstawowa działalność firmy obejmuje zarządzanie nieruchomościami oraz część deweloperską.

Dane teleadresowe

Ulica: Wienerbergstrase 11
Kod: 1100
Miejscowość: Wiedeń
Kraj: Zagranica
Telefon: +43 0188090
Fax:
Internet: www.immofinanz.com
Email: mail@immofinanz.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
IMMOEAST 455 581 655 54,63%
IIAAV 5 642 526 5,03%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Immofinanz AG
Prezes: Zehetner Eduard
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD:
Liczba akcji: 112 085 269
Zatrudnienie:
  • 266 (2014r.) - spółka
  • 333 (2018r.) - grupa
Audytor:
NIP: 37681807
KRS: FN114425Y
EKD:
Ticker GPW: IIA
ISIN: AT0000A21KS2

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 12 286 787 187,78 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 112 085 269 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 553 925
Liczba głosów na WZA: 112 085 269 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,25%
Kapitał akcyjny: 1 120 852 690,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 553 925
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 72,75%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CEE Immobilien GmbH 11 893 869 (10,61%) 11 893 869 (11,17%) 2018-03-27 -
JP Morgan Chase & Co. 6 919 850 (6,17%) 6 919 850 (6,50%) 2015-01-12 -
Fries Familien-Privatstiftung 6 097 680 (5,44%) 6 097 680 (5,73%) 2019-01-28 -
Immofinanz AG bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 5 642 526 (5,03%) 5 642 526 (5,03%) 2019-01-21 IEA,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 1 128 952 687
0,00
1,04 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-22

2013-05-07
podwyższenie kapitału 4 221 297
0,00
1,00 0,00 1 120 852 699
1 120 852 699,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-29
podwyższenie kapitału 210 755
0,00
1,00 0,00 1 116 631 402
1 116 631 402,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-28
podwyższenie kapitału 300 102
0,00
1,00 0,00 1 116 420 647
1 116 420 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-31
podwyższenie kapitału 63 595 170
0,00
1,00 0,00 1 116 120 545
1 116 120 545,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-06
podwyższenie kapitału 13 037 257
0,00
1,00 0,00 1 052 525 375
1 052 525 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-31
akcje zwykłe 63 532 467
0,00
1,00 0,00 1 039 488 118
1 039 488 118,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji -11 224 687
0,00
1,04 0,00 1 117 728 000
1 160 406 594,17
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
scalenie akcji 10:1 cena nominalna w EUR 0
0,00
1,00 0,00 112 085 269
1 120 852 690,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-06-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-12-01 -97 238 037
0,00
1,00 0,00 975 955 651
975 955 651,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,66 zł
2019-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,66 zł
2018-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2018-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zehetner Eduard Prezes Zarządu 2008-11-21 IMMOEAST - Członek Zarządu
BUWOG - Wiceprzewodniczący RN
Noggler Birgit Członek Zarządu 2011-10-01 BUWOG - Członek RN
Reindl Dietmar Członek Zarządu 2014-05-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kofler Herbert Przewodniczący RN 2008-07-01 IMMOEAST - Wiceprzewodniczący RN
Knap Michael Wiceprzewodniczący RN 2008-07-01 IMMOEAST - Przewodniczący RN
Böhm Christian Członek RN 2010-01-01 IMMOEAST - Członek RN
Eckert Vitus Członek RN 2008-07-01 BUWOG - Przewodniczący RN
Fries Rudolf Członek RN 2008-07-01 -
Hübner Klaus Członek RN 2010-01-01 BUWOG - Członek RN
van Ommen, Nick J.M. Członek RN 2008-07-01 -