pb.pl
101,9000 zł
-0,49% -0,5000 zł
Immofinanz AG (IIA)

Wyniki finansowe - IIAAV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 83 184 81 105 86 851 86 688
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 92 373 25 998 8 949 43 947
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 98 392 56 815 21 896 25 550
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 85 937 48 876 80 365 30 836
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 92 373 25 998 8 949 43 947
Aktywa (tys. euro) 6 050 496 5 731 570 5 837 668 5 987 796
Kapitał własny (tys. euro)* 2 779 749 2 784 488 2 816 934 2 799 893
Liczba akcji (tys. szt.) 112 085,269 112 085,269 112 085,269 112 085,269
Zysk na akcję (euro) 0,767 0,436 0,717 0,275
Wartość księgowa na akcję (euro) 24,800 24,843 25,132 24,980
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej