pb.pl
67,2000 zł
-2,33% -1,6000 zł
Immofinanz AG (IIA)

Wyniki finansowe - IIAAV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 86 688 86 499 94 289 99 184
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 43 947 159 458 33 721 108 452
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 25 550 173 211 13 874 137 416
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 30 836 155 598 17 954 154 500
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 43 947 159 458 33 721 108 452
Aktywa (tys. euro) 5 987 796 5 938 794 6 195 975 6 385 135
Kapitał własny (tys. euro)* 2 799 893 2 816 794 2 803 276 2 960 094
Liczba akcji (tys. szt.) 112 085,269 112 085,269 112 085,269 112 085,269
Zysk na akcję (euro) 0,275 1,388 0,160 1,378
Wartość księgowa na akcję (euro) 24,980 25,131 25,010 26,409
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej