pb.pl
108,0000 zł
-1,10% -1,2000 zł
Immofinanz AG (IIA)

Wyniki finansowe - IIAAV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 81 105 86 851 86 688 86 499
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 25 998 8 949 43 947 159 458
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 56 815 21 896 25 550 173 211
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 48 876 80 365 30 836 155 598
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 25 998 8 949 43 947 159 458
Aktywa (tys. euro) 5 731 570 5 837 668 5 987 796 5 938 794
Kapitał własny (tys. euro)* 2 784 488 2 816 934 2 799 893 2 816 794
Liczba akcji (tys. szt.) 112 085,269 112 085,269 112 085,269 112 085,269
Zysk na akcję (euro) 0,436 0,717 0,275 1,388
Wartość księgowa na akcję (euro) 24,843 25,132 24,980 25,131
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej