pb.pl
0,6200 zł
0,00% 0,0000 zł
Prairie Mining Ltd (PDZ)

Wyniki finansowe - PRAIRIE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 II Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 21 282 16 996 14 522 9 827
Kapitał własny (tys. zł)* 10 635 12 446 10 038 7 309
Liczba akcji (tys. szt.) 167 498,696 212 275,089 212 275,089 212 275,089
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,063 0,059 0,047 0,034
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej