pb.pl

AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA18

Wartość jednostki: 99,23 zł
Aktywa: 9 654 450 zł
Max 1R: 99,38 zł
Min 1R: 94,19 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: AXA TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 99,18 0,05% 0,02%
7D 98,30 0,95% -0,21%
1M 97,07 2,23% -0,16%
3M 98,90 0,33% -0,75%
6M 96,50 2,83% -1,02%
1R 95,00 4,45% -2,66%
3L -- -1,53%
YTD 95,06 4,46% -0,42%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1052,48 zł 9,98%
PZU FIZ Akord 121,88 zł 7,64%
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 113,25 zł 7,08%
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 10,10 zł 4,88%
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 150,55 zł 4,79%