pb.pl
5,6500 zł
-0,88% -0,0500 zł
EUROHOLD BULGARIA AD (EHG)

Wyniki finansowe - EUROHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 232 346 362 410 301 925 298 532
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 406 23 783 8 800 10 556
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 137 14 369 804 3 277
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 191 9 901 -243 2 181
Amortyzacja (tys. zł) 2 399 1 593 2 414 2 587
EBITDA (tys. zł) 18 805 25 376 11 214 13 143
Aktywa (tys. zł) 1 291 680 1 326 414 1 366 800 1 358 515
Kapitał własny (tys. zł)* 115 668 170 503 170 483 174 480
Liczba akcji (tys. szt.) 161 345,000 197 525,600 197 525,600 197 525,600
Zysk na akcję (zł) 0,038 0,050 -0,001 0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,717 0,863 0,863 0,883
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej