pb.pl
5,6500 zł
-0,88% -0,0500 zł
EUROHOLD BULGARIA AD (EHG)

Wyniki finansowe - EUROHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 233 281 305 004 295 008 350 952
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 062 2 342 8 920 8 404
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 414 -3 953 1 680 2 405
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -44 -6 679 506 1 505
Amortyzacja (tys. zł) 1 631 1 637 2 001 2 117
EBITDA (tys. zł) 7 693 3 979 10 921 10 521
Aktywa (tys. zł) 1 058 836 1 134 514 1 204 019 1 259 250
Kapitał własny (tys. zł)* 101 350 79 114 109 664 101 593
Liczba akcji (tys. szt.) 127 345,000 127 345,000 161 345,000 161 345,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,052 0,003 0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,796 0,621 0,680 0,630
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej