pb.pl
5,6500 zł
-0,88% -0,0500 zł
EUROHOLD BULGARIA AD (EHG)

Wyniki finansowe - EUROHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182 823 242 869 255 313 259 776
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 877 -84 015 4 396 22 108
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 197 -88 432 7 16 874
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 247 -56 357 -559 15 756
Amortyzacja (tys. zł) 1 978 1 741 1 698 1 697
EBITDA (tys. zł) 101 -82 274 6 094 23 805
Aktywa (tys. zł) 959 949 989 839 989 584 1 030 083
Kapitał własny (tys. zł)* 180 113 85 087 90 954 97 153
Liczba akcji (tys. szt.) 127 345,000 127 345,000 127 345,000 127 345,000
Zysk na akcję (zł) -0,041 -0,443 -0,004 0,124
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,414 0,668 0,714 0,763
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej