pb.pl
5,6500 zł
-0,88% -0,0500 zł
EUROHOLD BULGARIA AD (EHG)

Wyniki finansowe - EUROHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 128 541 89 601 90 219
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 8 889 6 677 366
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 6 366 880 -1 251
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 5 832 1 018 -1 435
Amortyzacja (tys. zł) 0 2 602 1 971 1 993
EBITDA (tys. zł) 0 11 491 8 648 2 359
Aktywa (tys. zł) 668 124 603 910 0 636 799
Kapitał własny (tys. zł)* 174 105 155 034 0 197 270
Liczba akcji (tys. szt.) 108 643,712 108 643,712 108 643,712 50 002,586
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,054 0,009 -0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,603 1,427 0,000 3,945
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej