pb.pl

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2010-09-30 6.03
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +8.26% +34.60% +463.55%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Podstawowym aktywem funduszu będą wierzytelności pieniężne. Zebrane środki inwestowane będą przede wszystkim w wierzytelności bankowe, ale także w długi wobec operatorów telekomunikacyjnych, telewizyjnych, zakładów energetycznych i gazowniczych, ubezpieczycieli, pośredników kredytowych, spółdzielni mieszkaniowych. Mogą to być zarówno wierzytelności bieżące jak i przedawnione. Statut funduszu dopuszcza inwestycje w wierzytelności wysokiego ryzyka.