pb.pl

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% mWIG40 + 10% POLONIA
Zasięg geograficzny: b.d.
Aktywa Funduszu inwestowane są w akcje polskich spółek o dobrych perspektywach wzrostu. Udział akcji oraz instrumentów finansowych o podobnym ryzyku nie powinien spadać poniżej 70% wartości portfela. Pozostałe środki lokowane będą w instrumenty dłużne.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0001
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,1086
Najlepszy wynik: 106,12 zł
Najgorszy wynik: 25,27 zł