pb.pl
1,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Orphée SA (ORP)

Wyniki finansowe - ORPHEE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 351 3 682 2 500 2 426
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -327 -147 1 029 75
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -82 -152 1 026 -361
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -15 -223 1 018 -384
Amortyzacja (tys. zł) 14 11 11 12
EBITDA (tys. zł) -313 -136 1 040 87
Aktywa (tys. zł) 21 772 20 977 22 564 21 040
Kapitał własny (tys. zł)* 16 336 16 009 17 140 16 773
Liczba akcji (tys. szt.) 38 608,500 38 608,500 38 608,500 38 608,500
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,006 0,026 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,423 0,415 0,444 0,434
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej