pb.pl
1,7250 zł
0,00% 0,0000 zł
Orphée SA (ORP)

Wyniki finansowe - ORPHEE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 310 2 351 3 682 2 500
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -79 -327 -147 1 029
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 270 -82 -152 1 026
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 249 -15 -223 1 018
Amortyzacja (tys. zł) 13 14 11 11
EBITDA (tys. zł) -66 -313 -136 1 040
Aktywa (tys. zł) 21 477 21 772 20 977 22 564
Kapitał własny (tys. zł)* 16 453 16 336 16 009 17 140
Liczba akcji (tys. szt.) 38 608,500 38 608,500 38 608,500 38 608,500
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,000 -0,006 0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,426 0,423 0,415 0,444
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej