pb.pl

Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

COP158

Wartość jednostki: 111,50 zł
Aktywa: 4 750 320 zł
Max 1R: 111,50 zł
Min 1R: 108,76 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: Copernicus Capital TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 111,43 0,06% 0,01%
7D 111,40 0,09% 0,05%
1M 110,59 0,82% 0,41%
3M 110,44 0,96% 0,59%
6M 110,13 1,24% 0,77%
1R -- 1,32%
3L -- 5,53%
YTD 110,71 0,85% 0,63%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe