pb.pl

Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN12

Wartość jednostki: 153,04 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 175,66 zł
Min 1R: 138,36 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Aviva Investors Poland TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 153,71 -0,44% 0,76%
7D 153,84 -0,52% 0,25%
1M 147,27 3,92% -4,72%
3M 146,76 4,28% -1,88%
6M 148,05 3,37% -4,37%
1R 168,44 -9,14% -6,97%
3L 161,95 -5,50% 2,87%
YTD 140,19 10,08% -1,64%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) 98,91 zł 0,46%
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 98,03 zł -0,79%
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,79 zł -1,81%
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 130,14 zł -2,51%
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 126,59 zł -2,89%