pb.pl

Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN23

Wartość jednostki: 101,05 zł
Aktywa: 166 975 000 zł
Max 1R: 101,33 zł
Min 1R: 92,55 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Aviva Investors Poland TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 100,83 0,22% 0,01%
7D 101,13 -0,08% -0,08%
1M 100,65 0,18% -0,30%
3M 99,38 1,68% -1,08%
6M 98,56 2,53% -1,53%
1R 98,82 2,26% -3,13%
3L 98,34 3,02% -1,85%
YTD 93,38 8,77% -0,55%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne