pb.pl

Aviva Investors SFIO Lokacyjny

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN24

Wartość jednostki: 105,00 zł
Aktywa: 371 612 000 zł
Max 1R: 105,00 zł
Min 1R: 102,90 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie korporacyjne
Towarzystwo: Aviva Investors Poland TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie korporacyjne
1D 104,99 0,01% 0,01%
7D 104,95 0,05% 0,05%
1M 104,81 0,18% 0,07%
3M 104,45 0,53% 0,36%
6M 103,92 1,04% 0,65%
1R 102,90 2,04% 0,86%
3L -- 5,97%
YTD 103,01 1,96% 0,83%

Najlepsze fundusze dłużne polskie korporacyjne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1476,06 zł 2,60%
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1781,34 zł 2,43%
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 122,91 zł 2,31%
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,72 zł 2,17%
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 105,00 zł 2,04%