pb.pl
3,5000 zł
0,86% 0,0300 zł
Agroton PLC (AGT)

Wyniki finansowe - AGROTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 II Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. USD) 0 0 0 0
EBITDA (tys. USD) 0 0 0 0
Aktywa (tys. USD) 91 491 109 641 99 086 110 947
Kapitał własny (tys. USD)* 79 534 90 470 87 828 87 079
Liczba akcji (tys. szt.) 21 670,000 21 670,000 21 670,000 21 670,000
Zysk na akcję (USD) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (USD) 3,670 4,175 4,053 4,018
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej