pb.pl
3,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Agroton PLC (AGT)

Wyniki finansowe - AGROTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 IV Q 2017 II Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. USD) 0 0 0 0
EBITDA (tys. USD) 0 0 0 0
Aktywa (tys. USD) 96 070 91 491 109 641 99 086
Kapitał własny (tys. USD)* 78 337 79 534 90 470 87 828
Liczba akcji (tys. szt.) 14 918,860 21 670,000 21 670,000 21 670,000
Zysk na akcję (USD) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (USD) 5,251 3,670 4,175 4,053
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej