pb.pl
1,4000 zł
0,72% 0,0100 zł
KDM Shipping Public Ltd. (KDM)

Wyniki finansowe - KDMSHIPNG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 II Q 2015 IV Q 2015 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. USD) 0 0 0 0
EBITDA (tys. USD) 0 0 0 0
Aktywa (tys. USD) 53 028 48 748 45 992 43 779
Kapitał własny (tys. USD)* 46 442 41 950 40 062 37 498
Liczba akcji (tys. szt.) 9 296,000 9 296,000 9 296,000 9 296,000
Zysk na akcję (USD) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (USD) 4,996 4,513 4,310 4,034
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej