pb.pl
1,4000 zł
0,72% 0,0100 zł
KDM Shipping Public Ltd. (KDM)

Wyniki finansowe - KDMSHIPNG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 IV Q 2010 IV Q 2011 I Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 0 0 0 2 787
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 0 0 0 830
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 0 0 0 738
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 0 0 0 741
Amortyzacja (tys. USD) 0 0 0 386
EBITDA (tys. USD) 0 0 0 1 216
Aktywa (tys. USD) 23 602 23 260 33 927 0
Kapitał własny (tys. USD)* 10 861 10 564 24 121 0
Liczba akcji (tys. szt.) 6 500,000 6 500,000 6 500,000 6 500,000
Zysk na akcję (USD) 0,000 0,000 0,000 0,114
Wartość księgowa na akcję (USD) 1,671 1,625 3,711 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej