pb.pl
2,4300 zł
0,00% 0,0000 zł
ASBISc Enterprises PLC (ASB)

Wyniki finansowe - ASBIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 532 331 571 046 417 332 370 909
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 8 375 11 902 4 603 5 271
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 5 379 6 021 2 187 935
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 4 192 4 904 1 686 930
Amortyzacja (tys. USD) 643 681 806 1 114
EBITDA (tys. USD) 9 018 12 583 5 409 6 385
Aktywa (tys. USD) 517 454 503 801 443 017 446 430
Kapitał własny (tys. USD)* 97 106 98 958 100 367 98 926
Liczba akcji (tys. szt.) 55 500,000 55 500,000 55 500,000 55 500,000
Zysk na akcję (USD) 0,076 0,088 0,030 0,017
Wartość księgowa na akcję (USD) 1,750 1,783 1,808 1,782
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej