pb.pl
86,9000 zł
-1,03% -0,9000 zł
ČEZ, AS (CEZ)

Wyniki finansowe - CEZ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. CZK) 44 941 000 40 526 000 42 609 000 53 242 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. CZK) 10 399 000 2 278 000 4 048 000 3 034 000
Zysk (strata) brutto (tys. CZK) 8 903 000 420 000 2 244 000 1 950 000
Zysk (strata) netto (tys. CZK)* 7 121 000 388 000 1 485 000 1 333 000
Amortyzacja (tys. CZK) 8 071 000 7 974 000 7 922 000 8 199 000
EBITDA (tys. CZK) 18 470 000 10 252 000 11 970 000 11 233 000
Aktywa (tys. CZK) 625 839 000 671 642 000 742 879 000 707 443 000
Kapitał własny (tys. CZK)* 261 207 000 238 342 000 233 039 000 234 721 000
Liczba akcji (tys. szt.) 537 989,759 537 989,759 537 989,759 537 989,759
Zysk na akcję (CZK) 13,236 0,721 2,760 2,478
Wartość księgowa na akcję (CZK) 485,524 443,023 433,166 436,293
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej