pb.pl
88,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ČEZ, AS (CEZ)

Wyniki finansowe - CEZ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. CZK) 42 609 000 53 242 000 50 983 000 47 015 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. CZK) 4 048 000 3 034 000 11 793 000 5 309 000
Zysk (strata) brutto (tys. CZK) 2 244 000 1 950 000 10 208 000 3 429 000
Zysk (strata) netto (tys. CZK)* 1 485 000 1 333 000 8 198 000 2 935 000
Amortyzacja (tys. CZK) 7 922 000 8 199 000 7 986 000 8 266 000
EBITDA (tys. CZK) 11 970 000 11 233 000 19 779 000 13 575 000
Aktywa (tys. CZK) 742 879 000 707 443 000 675 762 000 678 804 000
Kapitał własny (tys. CZK)* 233 039 000 234 721 000 251 585 000 242 984 000
Liczba akcji (tys. szt.) 537 989,759 537 989,759 537 989,759 537 989,759
Zysk na akcję (CZK) 2,760 2,478 15,238 5,455
Wartość księgowa na akcję (CZK) 433,166 436,293 467,639 451,652
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej