pb.pl
9,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
JJ AUTO AG (JJO)

Informacje o spółce - JJAUTO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

JJ Auto jest specjalistycznym producentem i dostawcą części samochodowych do ciężarówek, samochodów dostawczych, pojazdów budowlanych i maszyn ciężkich. Firma koncentruje się na rynku podzespołów i części zamiennych.

Dane teleadresowe

Ulica: Unter den Linden 14
Kod: 10117
Miejscowość: Berlin, Niemcy
Kraj: Zagranica
Telefon: +4903072616800
Fax: +4903072616800
Internet: www.jj-auto.de
Email:

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: JJ Auto AG
Prezes: Ye Jianhui
Sektor: części samochodowe
EKD:
Liczba akcji: 9 777 778
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: 149325B
EKD:
Ticker GPW: JJO
ISIN: DE000A1TNS70

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 94 844 446,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 777 778 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 220 000
Liczba głosów na WZA: 9 777 778 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,38%
Kapitał akcyjny: 9 777 778,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 220 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,38%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,62%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Create Win Investment Holdings Co. Ltd. 4 720 000 (48,27%) 4 720 000 (48,27%) 2014-05-14 -
Universe Glory Enterprises Ltd. 500 000 (5,11%) 500 000 (5,11%) 2014-05-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 8 000 000
0,00
1,00 0,00 8 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-05-14

2014-06-18
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 1 778 778
0,00
1,00 0,00 9 777 778
9 777 778,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-05-14

2014-06-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ye Jianhui Prezes Zarządu 2014-06-05 -
Ye Baorong Członek Zarządu 2014-06-05 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Yap, Mircle Ching Chai Wiceprzewodniczący RN 2014-06-05 FENGHUA - Przewodniczący RN
Liao Kaizhan Członek RN 2014-06-05 -