pb.pl
8,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Olympic Entertainment Group AS (OEG)

Wyniki finansowe - OLYMPIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 67 993 52 360 51 516 52 855
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 711 7 128 6 755 7 957
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 682 7 131 6 751 7 927
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 910 5 630 6 010 6 825
Amortyzacja (tys. zł) 11 390 2 735 3 065 3 148
EBITDA (tys. zł) 27 101 9 863 9 820 11 105
Aktywa (tys. zł) 153 726 152 696 158 413 150 094
Kapitał własny (tys. zł)* 117 790 124 171 130 285 121 771
Liczba akcji (tys. szt.) 151 791,206 151 791,206 151 791,206 151 791,206
Zysk na akcję (zł) 0,092 0,037 0,040 0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,776 0,818 0,858 0,802
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej