pb.pl
9,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
City Service SE (CTS)

Informacje o spółce - CITYSERV

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa świadczy usługi: utrzymania nieruchomości mieszkaniowych, zarządzania obiektami handlowymi i przemysłowymi oraz obiektami użyteczności publicznej, utrzymania czystości oraz ochrony, remonty budynków, zarządzanie wierzytelnościami itp.. Działa na terenie Litwy, Polski, Łotwy, Hiszpanii i Rosji.

Dane teleadresowe

Ulica: Narva mnt. 5
Kod: 10117
Miejscowość: Tallin, Estonia
Kraj: Polska
Telefon: +37052394900
Fax: +37052394848
Internet: www.cityservice.eu
Email: info@cityservice.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: City Service SE
Prezes: Gudelis Artūras
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD:
Liczba akcji: 31 610 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 5 291 (2015r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Baltic AS
NIP:
KRS: 12827710
EKD:
Ticker GPW: CTS
ISIN: EE3100126368

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 308 197 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 31 610 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 813 293
Liczba głosów na WZA: 31 610 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,83%
Kapitał akcyjny: 9 483 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 813 293
Cena nominalna akcji: 0,30 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,83%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,17%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ICOR UAB 26 813 293 (84,83%) 26 813 293 (84,83%) 2016-01-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena w EUR 31 610 000
0,00
0,30 0,00 31 610 000
9 483 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-10-30
2015-04-02
2015-11-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2018-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2017-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,61 zł
2017-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,61 zł
2016-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2016-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gudelis Artūras Prezes Zarządu 2017-06-26 -
Paulauskas Edvinas Członek Zarządu 2015-11-13 -
Turonis Vytautas Członek Zarządu 2015-11-13 -
Jablonskiene Alge Członek Zarządu 2017-10-17 -
Kleiva Tomas Członek Zarządu 2017-10-17 -
Šimaitis Dalius Członek Zarządu 2019-02-01 -
Šimkus Aivaras Członek Zarządu 2019-08-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Janukonis Andrius Członek RN 2015-11-13 -
Jaugielavičius Gintautas Członek RN 2015-11-13 -
Janukenas Jonas Członek RN 2015-11-13 -