pb.pl
0,5495 zł
1,76% 0,0095 zł
Atlantis SA (ATS)

Wyniki finansowe - ATLANTIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 173 2 500 -1 202 1 947
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -135 1 866 -3 308 81
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -18 12 012 -8 353 462
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 253 11 744 -9 151 1 084
Amortyzacja (tys. zł) 43 43 582 179
EBITDA (tys. zł) -92 1 909 -2 726 260
Aktywa (tys. zł) 140 712 0 101 439 171 443
Kapitał własny (tys. zł)* 101 854 0 63 722 98 589
Liczba akcji (tys. szt.) 133 636,364 400 909,091 400 909,091 400 909,091
Zysk na akcję (zł) 0,017 0,029 -0,023 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,762 0,000 0,159 0,246
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej