pb.pl
0,5550 zł
5,71% 0,0300 zł
Atlantis SA (ATS)

Wyniki finansowe - ATLANTIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 113 85 97
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -176 -98 -484 -152
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 591 8 936 2 539 -3 421
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 639 7 220 464 -1 425
Amortyzacja (tys. zł) 22 42 47 43
EBITDA (tys. zł) -154 -56 -437 -109
Aktywa (tys. zł) 5 773 0 26 609 61 281
Kapitał własny (tys. zł)* 2 124 0 18 395 19 263
Liczba akcji (tys. szt.) 43 209,091 43 209,091 129 627,273 133 636,364
Zysk na akcję (zł) 0,015 0,167 0,004 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,049 0,000 0,142 0,144
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej