pb.pl
0,5000 zł
2,04% 0,0100 zł
Atlantis SA (ATS)

Wyniki finansowe - ATLANTIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 59 187 82 065 73 900
Kapitał własny (tys. zł)* 42 215 48 618 43 861
Liczba akcji (tys. szt.) 112 727,273 112 727,273 112 727,273
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,374 0,431 0,389
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej