pb.pl
39,7000 zł
1,15% 0,4500 zł
AmRest Holdings SE (EAT)

Wyniki finansowe - AMREST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 364 200 392 400 442 900 444 900
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 700 27 600 19 600 17 400
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 200 23 900 16 200 7 100
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 200 18 000 11 700 3 700
Amortyzacja (tys. zł) 22 300 22 000 26 300 58 800
EBITDA (tys. zł) 35 000 49 600 45 900 76 200
Aktywa (tys. zł) 1 034 600 1 077 600 1 441 300 2 226 300
Kapitał własny (tys. zł)* 323 900 334 200 420 700 429 700
Liczba akcji (tys. szt.) 2 121,389 212 138,930 212 138,930 212 138,930
Zysk na akcję (zł) 3,865 0,085 0,055 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 152,683 1,575 1,983 2,026
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej