pb.pl
16,6600 zł
2,84% 0,4600 zł
Banco Santander S.A. (SAN)

Wyniki finansowe - SANTANDER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 14 280 000 14 389 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0 3 746 000 3 756 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 11 494 000 12 455 000 11 390 000 10 867 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 750 000 3 546 000 3 602 000 2 929 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 990 000 2 022 000 1 840 000 1 391 000
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 1 444 687 000 1 459 271 000 1 506 151 000 1 512 096 000
Kapitał własny (tys. zł)* 94 977 000 96 472 000 98 845 000 98 629 000
Liczba akcji (tys. szt.) 16 040 573,446 16 236 573,942 16 236 573,942 16 236 573,942
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,921 5,942 6,088 6,074
Zysk na akcję (zł) 0,124 0,125 0,113 0,086
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej