Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-12-18 39.00 -1.22%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -1.22% -1.94% +2.52% +30.92% +40.09%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.