Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-11-26 39.79 -0.03%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.03% +0.33% +2.10% +34.52% +43.34%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.