Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-07-23 38.19 +0.18%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.18% -2.55% +5.35% +20.21% +44.93%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.