pb.pl
10,9600 zł
-0,36% -0,0400 zł
Marie Brizard Wine & Spirits (MBW)

Wyniki finansowe - MBWS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 II Q 2017 IV Q 2017 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 474 359 462 775 423 326 360 076
Kapitał własny (tys. zł)* 238 526 233 775 163 875 103 347
Liczba akcji (tys. szt.) 3 560,615 3 560,615 3 560,615 28 338,654
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 66,990 65,656 46,024 3,647
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej