pb.pl
10,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Marie Brizard Wine & Spirits (MBW)

Wyniki finansowe - MBWS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 II Q 2015 IV Q 2015 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 495 272 465 078 477 366 469 577
Kapitał własny (tys. zł)* 188 817 185 264 204 333 211 234
Liczba akcji (tys. szt.) 3 560,615 3 560,615 3 560,615 3 560,615
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 53,029 52,031 57,387 59,325
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej