pb.pl
8,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Marie Brizard Wine & Spirits (MBW)

Wyniki finansowe - MBWS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 II Q 2013 IV Q 2013 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 566 172 549 544 533 059 473 877
Kapitał własny (tys. zł)* -306 803 138 665 211 479 202 362
Liczba akcji (tys. szt.) 3 199,038 3 560,615 3 560,615 3 560,615
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) -95,905 38,944 59,394 56,833
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej