pb.pl
1,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Wyniki finansowe - ATLASEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 7 872 8 323 8 100 15 382
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 1 166 4 414 787 5 030
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 1 269 2 405 -772 3 871
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 1 228 696 -918 3 082
Amortyzacja (tys. euro) 709 626 620 676
EBITDA (tys. euro) 1 875 5 040 1 407 5 706
Aktywa (tys. euro) 224 815 224 679 208 471 231 534
Kapitał własny (tys. euro)* 92 236 91 803 91 062 100 845
Liczba akcji (tys. szt.) 50 322,014 50 322,014 50 322,014 50 322,014
Zysk na akcję (euro) 0,024 0,014 -0,018 0,061
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,833 1,824 1,810 2,004
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej