pb.pl
1,3100 zł
5,65% 0,0700 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Wyniki finansowe - ATLASEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 8 323 8 100 15 382 7 462
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 4 414 787 5 030 1 939
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 2 405 -772 3 871 -134
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 696 -918 3 082 161
Amortyzacja (tys. euro) 626 620 676 641
EBITDA (tys. euro) 5 040 1 407 5 706 2 580
Aktywa (tys. euro) 224 679 208 471 231 534 227 190
Kapitał własny (tys. euro)* 91 803 91 062 100 845 98 164
Liczba akcji (tys. szt.) 50 322,014 50 322,014 50 322,014 50 322,014
Zysk na akcję (euro) 0,014 -0,018 0,061 0,003
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,824 1,810 2,004 1,951
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej