pb.pl
1,1300 zł
-6,61% -0,0800 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Wyniki finansowe - ATLASEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 15 382 7 462 7 507 5 799
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 5 030 1 939 35 738 363
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 3 871 -134 36 485 -2 068
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 3 082 161 30 397 -1 754
Amortyzacja (tys. euro) 676 641 583 619
EBITDA (tys. euro) 5 706 2 580 36 321 982
Aktywa (tys. euro) 231 534 227 190 270 314 256 129
Kapitał własny (tys. euro)* 100 845 98 164 142 543 131 431
Liczba akcji (tys. szt.) 50 322,014 50 322,014 50 322,014 50 322,014
Zysk na akcję (euro) 0,061 0,003 0,604 -0,035
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,004 1,951 2,833 2,612
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej