pb.pl
1,4100 zł
3,68% 0,0500 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Wyniki finansowe - ATLASEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 13 803 7 872 8 323 8 100
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 5 843 1 166 4 414 787
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 3 348 1 269 2 405 -772
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 2 562 1 228 696 -918
Amortyzacja (tys. euro) 627 709 626 620
EBITDA (tys. euro) 6 470 1 875 5 040 1 407
Aktywa (tys. euro) 220 911 224 815 224 679 208 471
Kapitał własny (tys. euro)* 88 974 92 236 91 803 91 062
Liczba akcji (tys. szt.) 50 322,014 50 322,014 50 322,014 50 322,014
Zysk na akcję (euro) 0,051 0,024 0,014 -0,018
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,768 1,833 1,824 1,810
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej