pb.pl
7,2200 zł
-2,17% -0,1600 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Wyniki finansowe - PROVIDENT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 II Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 1 342 600 1 196 200 1 322 500 1 362 300
Kapitał własny (tys. euro)* 496 900 386 600 433 000 453 900
Liczba akcji (tys. szt.) 234 244,437 234 244,437 234 244,437 234 244,437
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,121 1,650 1,848 1,938
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej