pb.pl
8,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Wyniki finansowe - PROVIDENT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 IV Q 2017 II Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 1 325 200 1 342 600 1 196 200 1 322 500
Kapitał własny (tys. euro)* 477 000 496 900 386 600 433 000
Liczba akcji (tys. szt.) 234 244,437 234 244,437 234 244,437 234 244,437
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,036 2,121 1,650 1,848
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej