pb.pl
7,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Wyniki finansowe - PROVIDENT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 II Q 2016 IV Q 2016 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 1 022 100 1 137 300 1 213 900 1 325 200
Kapitał własny (tys. euro)* 327 200 381 200 429 500 477 000
Liczba akcji (tys. szt.) 249 425,087 249 425,087 234 244,437 234 244,437
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,312 1,528 1,834 2,036
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej