pb.pl
7,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Wyniki finansowe - PROVIDENT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 II Q 2014 IV Q 2014 II Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 927 400 956 300 970 200 969 600
Kapitał własny (tys. euro)* 393 900 369 100 361 600 345 800
Liczba akcji (tys. szt.) 249 425,087 249 425,087 249 425,087 249 425,087
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,579 1,480 1,450 1,386
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej