pb.pl
7,5000 zł
-3,35% -0,2600 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Wyniki finansowe - PROVIDENT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0
Aktywa (tys. euro) 702 700 691 700
Kapitał własny (tys. euro)* 309 000 327 700
Liczba akcji (tys. szt.) 249 425,087 249 425,087
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,239 1,314
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej