pb.pl
38,3800 zł
-2,84% -1,1200 zł
MOL Magyar Olaj - ĂŠs GĂĄzipari Nyrt. (MOL)

Informacje o spółce - MOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest czołową firmą w sektorze naftowo-gazowniczym w Środkowej Europie, a także największą spółką na Węgrzech pod względem wartości przychodów ze sprzedaży. Koncern zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu (m.in. za złóż w Rosji i Kazachstanie), rafinacją ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów rafineryjnych. Kontroluje słowacki Slovnaft i włoską rafinerię IES. Ma udziały w chorwackiej firmie naftowej INA. Jest aktywna w ponad 30 krajach.

Dane teleadresowe

Ulica: Október huszonharmadika utca 18
Kod: 1117
Miejscowość: Budapest
Kraj: Zagranica
Telefon: +36 1 4641000
Fax: +36 1 4641335
Internet: www.mol.hu
Email: investorrelations@mol.hu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MOL 57 101 841 6,97%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság
Prezes: Zsolt Hernádi
Sektor: wydobycie i produkcja
EKD:
Liczba akcji: 819 424 824
Zatrudnienie:
  • 5 167 (2014r.) - spółka
  • 26 046 (2017r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: MOL
ISIN: HU0000153937

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 31 449 524 745,12 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 819 424 824 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 322 128 417
Liczba głosów na WZA: 819 424 824 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,31%
Kapitał akcyjny: 99 999 999 999,99 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 322 128 417
Cena nominalna akcji: 125,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,69%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hungarian State 206 496 224 (25,20%) 206 496 224 (27,09%) 2017-06-30 -
Oman Oil Company S.A.O.C. 58 530 352 (7,14%) 58 530 352 (7,68%) 2008-12-23 -
MOL Rt. 57 101 841 (6,97%) 57 101 841 (7,58%) 2019-12-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A dane w HUF 104 518 484
0,00
1 000,00 0,00 104 518 484
10 451 484 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B cena w HUF 1
0,00
1 000,00 0,00 104 518 485
99 999 999 999,99
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C cena w HUF 578
0,00
1 001,00 0,00 104 519 063
99 999 999 999,99
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:8 kapitał 102428103000 HUF 0
0,00
125,00 0,00 819 424 824
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-06
umorzenie akcji serii A dane w HUF 2016-04-14 -2 090 381
0,00
1 000,00 0,00 102 428 682
99 999 999 999,99
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,87 zł
2019-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,87 zł
2018-05-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,73 zł
2018-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,73 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zsolt Hernádi Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający Grupy 2006-01-26 -
Sándor Csányi Wiceprezes Zarządu 2006-10-02 -
Dodds Alexander Wiceprezes Zarządu 2013-06-12 -
Hováth Ferenc Wiceprezes Zarządu 2014-09-14 -
Oszkár Világi Wiceprezes Zarządu 2011-05-01 -
Ratatics Peter Wiceprezes Zarządu 2018-06-07 -
Fasimon Sándor Członek Zarządu 2012-10-01 -
Gaso Berislav Członek Zarządu 2016-10-13 -
Mulham Al-Jarf Dyrektor / członek rady dyrektorów 2008-04-24 -
Dobák Miklós Dyrektor / członek rady dyrektorów 2006-10-02 -
Horváth Gábor Dyrektor / członek rady dyrektorów 2006-10-02 -
Járai Zsigmond Dyrektor / członek rady dyrektorów 2010-04-29 -
József Molnár Dyrektor / członek rady dyrektorów 2007-10-12 -
László Parragh Dyrektor / członek rady dyrektorów 2010-04-29 -
Paterson Iain Dyrektor / członek rady dyrektorów 2006-10-02 -
Roman Martin Dyrektor / członek rady dyrektorów 2010-04-29 -
al-Kharusi, Anwar Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2014-04-30 -
Radev Anthony Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2014-04-30 -
Martonyi János Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2014-07-01 -
Hernadi Zsolt Dyrektor 2018-04-19 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Aldott Zoltan Przewodniczący RN 2018-06-25 -
Chikán Attila Wiceprzewodniczący RN 2007-10-12 -
Charody, John I. Członek RN 2007-10-12 -
Hatina Slavomir Członek RN 2007-10-12 -
Juhász Attila Członek RN 2007-10-12 -
Kohán József Członek RN 2009-05-01 -
Puskás Sándor Członek RN 2011-04-28 -
Töröcskei István Członek RN 2011-04-29 -
Primorac Žarko Członek RN 2012-04-27 -
Hegedűs Andrea Członek RN 2012-10-12 -