pb.pl

Wyniki finansowe - MOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. HUF) 1 333 718 000 1 449 018 000 1 383 964 000 1 142 381 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. HUF) 119 394 000 121 404 000 43 430 000 57 290 000
Zysk (strata) brutto (tys. HUF) 100 463 000 122 022 000 40 951 000 54 026 000
Zysk (strata) netto (tys. HUF)* 72 935 000 89 955 000 78 045 000 48 641 000
Amortyzacja (tys. HUF) 90 180 000 92 378 000 143 019 000 85 287 000
EBITDA (tys. HUF) 209 574 000 213 782 000 186 449 000 142 577 000
Aktywa (tys. HUF) 2 147 483 647 2 147 483 647 2 147 483 647 2 147 483 647
Kapitał własny (tys. HUF)* 1 854 450 000 1 923 540 000 1 994 455 000 2 045 318 000
Liczba akcji (tys. szt.) 819 429,461 819 429,461 819 429,461 819 429,461
Zysk na akcję (HUF) 89,007 109,778 95,243 59,360
Wartość księgowa na akcję (HUF) 2 263,099 2 347,414 2 433,956 2 496,027
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej