pb.pl
6,9900 zł
-1,55% -0,1100 zł
Exillon Energy SA (EXL)

Informacje o spółce - EXILLON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest niezależnym producentem ropy naftowej, została założona na Wyspie Man i prowadzi działalność w dwóch regionach roponośnych w północnej Rosji – Timan Pechora i zachodniej Syberii. Planuje zwiększyć poziom produkcji i zasobów poprzez m.in. wiercenia rozpoznawcze i badawcze, optymalizację produkcji, ocenę formacji i modelowanie podpowierzchniowe.

Dane teleadresowe

Ulica: Exillon Energy, Douglas
Kod: IM1 5P
Miejscowość: Isle of Man
Kraj: Zagranica
Telefon: +441624638300
Fax: +441624638333
Internet: www.exillonenergy.com
Email: ir@ee.im

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Exillon Energy Plc
Prezes: Margelov Dmitry
Sektor: wydobycie i produkcja
EKD:
Liczba akcji: 161 510 911
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 523 (2015r.) - grupa
Audytor:
NIP: GB003257028
KRS: 002516V
EKD:
Ticker GPW: EXL
ISIN: IM00B58FMW76

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 128 961 267,89 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 161 510 911 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91 552 710
Liczba głosów na WZA: 161 510 911 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,68%
Kapitał akcyjny: 20 188,86 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91 552 710
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,32%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Seneal International Agency Ltd. 48 437 122 (29,99%) 48 437 122 (29,99%) 2013-12-04 -
Sinclare Holdings Ltd. 43 115 588 (26,69%) 43 115 588 (26,69%) 2013-12-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe dane w USD 161 510 911
0,00
0,00 0,00 161 510 911
20 188,86
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-10-29
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-01-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Margelov Dmitry Prezes Zarządu 2016-03-24 -
Koshelenko Sergey Dyrektor 2014-01-20 -
Kudryashov Roman Dyrektor / niezależny dyrektor niewykonawczy 2014-05-28 -
Markovtsev Alexander Dyrektor / niezależny dyrektor niewykonawczy 2014-05-28 -
Shternberg Natalya Dyrektor / niezależny dyrektor niewykonawczy 2014-05-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych