pb.pl
6,9900 zł
-1,55% -0,1100 zł
Exillon Energy SA (EXL)

Wyniki finansowe - EXILLON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 II Q 2016 IV Q 2016 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 450 623 516 986 548 169 690 556
Kapitał własny (tys. zł)* 358 053 421 536 462 365 492 539
Liczba akcji (tys. szt.) 161 510,911 161 510,911 161 510,911 161 510,911
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,217 2,610 2,863 3,050
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej