pb.pl

NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING76

Wartość jednostki: 101,71 zł
Aktywa: 16 325 600 zł
Max 1R: 101,90 zł
Min 1R: 101,35 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: NN Investment Partners TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 101,68 0,03% 0,03%
7D 101,60 0,11% 0,09%
1M 101,45 0,26% 0,07%
3M 101,43 0,28% 0,33%
6M -- 0,44%
1R -- 1,32%
3L -- 3,90%
YTD -- 1,15%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemWojciech Górny

WIADOMOŚCI

Brak wiadomości