pb.pl
47,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
UniCredito Italiano SpA (UCG)

Informacje o spółce - UNICREDIT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jeden z czołowych europejskich banków komercyjnych z siedzibą w Mediolanie, operujący w 17 krajach. Najważniejsze banki należące do grupy znajdują się w północnych Włoszech, Austrii i południowych Niemczech.

Dane teleadresowe

Ulica: via Alessandro Specchi 16
Kod: 00186
Miejscowość: Roma
Kraj: Zagranica
Telefon: +39 0288622612
Fax: +39 0288622802
Internet: www.unicredit.eu 
Email: InvestorRelations@unicredit.eu 

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
BACA 194 647 624 96,35%
PEKAO 16 430 000 6,26%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: UniCredit S.p.A.
Prezes: Bisoni Cesare
Sektor: banki komercyjne
EKD:
Liczba akcji: 2 230 176 665
Zatrudnienie:
  • 43 405 (2014r.) - spółka
  • 86 786 (2018r.) - grupa
Audytor:
NIP: 00348170101
KRS:
EKD:
Ticker GPW: UCG
ISIN: IT0005239360

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 105 710 373 921 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 230 176 665 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Liczba głosów na WZA: 2 230 176 665 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,05%
Kapitał akcyjny: 20 940 398 466,81 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 94,95%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 (5,05%) 112 561 154 (5,05%) 2017-12-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe - prawo poboru 5:13 cena emisyjna w EUR 1 606 876 817
12 999 633 449,53
0,00 8,09 2 224 911 123
20 862 962 205,11
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-05
akcje zwykłe 1 034 172
0,00
0,00 0,00 2 225 945 295
20 880 549 801,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-06
konwersja akcji oszczędnościowych na akcje zwykłe 0
0,00
0,00 0,00 2 226 657 313
20 880 549 801,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-12
akcje zwykłe 103 880 025
0,00
0,00 0,00 5 969 658 488
20 257 667 511,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-10
akcje zwykłe 5 865 778 463
0,00
0,00 0,00 5 865 778 463
2 932 889 231,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-06-10
akcje zwykłe 9 203 428
0,00
0,00 0,00 5 789 452 007
36 415 653 124,03
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-01
2012-02-28
akcje zwykłe 3 850 399 510
0,00
0,00 0,00 5 780 248 579
36 386 664 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-02-03
scalenie akcji 10:1 2011-12-14 0
0,00
0,00 0,00 1 929 849 069
12 148 463 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-21
akcje zwykłe 2012-03-27 84 023
0,00
0,00 0,00 5 789 536 030
19 647 948 525,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-06
2013-05-31
akcje zwykłe 2013-03-15 2 097 587
0,00
0,00 0,00 5 791 633 617
19 654 856 199,43
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-25
2013-05-31
akcje zwykłe 2016-02-09 11 993 660
0,00
0,00 0,00 5 981 652 148
20 298 341 840,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-04
akcje zwykłe 2016-04-14 198 690 925
0,00
0,00 0,00 6 180 343 073
20 846 893 436,94
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-05
scalenie akcji 10:1 2017-01-17 0
0,00
0,00 0,00 618 034 306
20 846 893 437,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-01-26
prawo poboru 352:1 cena emisyjna w EUR 2017-12-04 6 304 964
103 023 111,76
0,00 16,34 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału 2018-02-01 3 519 352
0,00
0,00 0,00 2 230 176 665
20 940 398 466,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2019-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2018-01-25 Prawo poboru 352:1
2017-02-07 Prawo poboru 5:13

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bisoni Cesare Prezes Zarządu 2019-09-20 -
Calandra Buonaura, Vincenzo Wiceprezes Zarządu 2009-09-29 BACA - Członek RN
Qubaisi, Khadem Abdualla Al Wiceprezes Zarządu 2012-05-11 -
Fois Candido Wiceprezes Zarządu 2012-06-01 -
Giacomin Francesco Członek Zarządu 2008-01-03 -
Kadrnoska Friedrich Członek Zarządu 2008-01-03 -
Maramotti Luigi Członek Zarządu 2008-01-03 -
Marocco, Antonio Maria Członek Zarządu 2008-01-03 -
Li Calzi, Marianna Członek Zarządu 2009-09-29 -
Reichlin Lucrezia Członek Zarządu 2009-09-29 -
Wyand Anthony Członek Zarządu 2009-09-29 -
Lampiano Lorenzo Członek Zarządu / company secretary 2011-10-19 -
Bochniarz Henryka Członek Zarządu 2012-06-01 ITI - Członek RN
ORANGEPL - Członek RN
Caltagirone Alessandro Członek Zarządu 2012-06-01 -
Cordero di Montezemolo, Luca Członek Zarządu 2012-06-01 -
Sassoli de Bianchi, Lorenzo Członek Zarządu 2012-06-01 -
Al Fahim, Mohamed Ali Członek Zarządu 2012-10-18 -
Quaglia Giovanni Członek Zarządu 2012-12-19 -
Balbinot Sergio Członek Zarządu 2016-06-09 -
Al Mehairi, Mohamed Hamad Ghanem Hamed Dyrektor 2015-10-16 -
Mustier, Jean Pierre Dyrektor / dyrektor generalny 2016-06-30 -
Carletti Elena Dyrektor 2019-02-06 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Cornetta Paolo Członek RN 2011-10-19 -
de Marchis, Raniieri Członek RN 2011-10-19 -
Faruque Nadine Członek RN 2011-10-19 -
Capellini Graziella Członek RN 2011-10-19 -
Sorbo Tommaso Członek RN / secretary 2011-10-19 -
Decio, Alessandro Maria Członek RN 2012-06-26 -