pb.pl
47,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
UniCredito Italiano SpA (UCG)

Wyniki finansowe - UNICREDIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 4 158 000 4 804 000 5 347 000 4 208 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 127 000 778 000 2 048 000 812 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 30 000 1 728 000 1 388 000 1 917 000
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 834 057 000 831 469 000 847 663 000 832 183 000
Kapitał własny (tys. zł)* 54 309 000 55 841 000 57 851 000 59 136 000
Liczba akcji (tys. szt.) 2 230 176,665 2 230 176,665 2 230 176,665 2 230 176,665
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,352 25,039 25,940 26,516
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,775 0,622 0,860
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej