pb.pl
47,8000 zł
-4,40% -2,2000 zł
UniCredito Italiano SpA (UCG)

Wyniki finansowe - UNICREDIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 5 151 000 4 158 000 4 804 000 5 347 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 325 000 127 000 778 000 2 048 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 025 000 30 000 1 728 000 1 388 000
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 823 908 000 834 057 000 831 469 000 847 663 000
Kapitał własny (tys. zł)* 55 461 000 54 309 000 55 841 000 57 851 000
Liczba akcji (tys. szt.) 2 230 176,665 2 230 176,665 2 230 176,665 2 230 176,665
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,868 24,352 25,039 25,940
Zysk na akcję (zł) 0,460 0,013 0,775 0,622
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej