pb.pl
0,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
Serinus Energy (SEN)

Wyniki finansowe - SERINUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 949 1 662 1 538 4 347
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 070 -2 865 -557 -809
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -73 -2 736 -1 984 -1 602
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -570 -2 703 -2 331 -1 875
Amortyzacja (tys. zł) 419 494 562 1 833
EBITDA (tys. zł) 1 489 -2 371 5 1 024
Aktywa (tys. zł) 125 775 121 021 120 343 122 079
Kapitał własny (tys. zł)* 15 599 13 342 14 040 13 293
Liczba akcji (tys. szt.) 217 318,805 217 318,805 217 318,805 217 318,805
Zysk na akcję (zł) -0,003 -0,012 -0,011 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,072 0,061 0,065 0,061
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej