pb.pl
0,6200 zł
-0,80% -0,0050 zł
Serinus Energy (SEN)

Wyniki finansowe - SERINUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 240 1 949 1 662 1 538
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 517 1 070 -2 865 -557
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 793 -73 -2 736 -1 984
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 619 -570 -2 703 -2 331
Amortyzacja (tys. zł) 433 419 494 562
EBITDA (tys. zł) 950 1 489 -2 371 5
Aktywa (tys. zł) 122 167 125 775 121 021 120 343
Kapitał własny (tys. zł)* 16 041 15 599 13 342 14 040
Liczba akcji (tys. szt.) 217 318,805 217 318,805 217 318,805 217 318,805
Zysk na akcję (zł) -0,012 -0,003 -0,012 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,074 0,072 0,061 0,065
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej