pb.pl
15,1500 zł
5,21% 0,7500 zł
Avia Solutions Group AB (ASG)

Wyniki finansowe - AVIASG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 90 814 91 862 112 310 116 428
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 1 946 1 892 3 569 3 234
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 2 024 1 489 3 700 2 748
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 1 866 1 478 3 285 2 325
Amortyzacja (tys. euro) 1 400 1 444 1 633 1 905
EBITDA (tys. euro) 3 346 3 336 5 202 5 139
Aktywa (tys. euro) 152 402 163 416 178 500 187 558
Kapitał własny (tys. euro)* 61 620 62 979 66 154 68 414
Liczba akcji (tys. szt.) 7 777,777 7 777,777 7 777,777 7 777,777
Zysk na akcję (euro) 0,240 0,190 0,422 0,299
Wartość księgowa na akcję (euro) 7,923 8,097 8,506 8,796
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej