pb.pl
4,2000 zł
-10,45% -0,4900 zł
AviaAM Leasing AB (AAL)

Wyniki finansowe - AVIAAML

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 14 644 40 180 18 503 4 623
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 14 153 7 345 4 963 8 324
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 15 474 9 796 4 354 10 119
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 13 021 8 971 3 207 9 119
Amortyzacja (tys. USD) 2 048 1 170 523 583
EBITDA (tys. USD) 16 201 8 515 5 486 8 907
Aktywa (tys. USD) 238 926 228 941 145 206 176 888
Kapitał własny (tys. USD)* 130 779 139 749 119 530 125 543
Liczba akcji (tys. szt.) 43 305,593 43 305,593 43 305,593 43 305,593
Zysk na akcję (USD) 0,301 0,207 0,074 0,211
Wartość księgowa na akcję (USD) 3,020 3,227 2,760 2,899
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej