pb.pl
1,4000 zł
-3,45% -0,0500 zł
Orco Property Group SA (OPG)

Wyniki finansowe - ORCOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005 IV Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 308 958 690 575 1 480 354
Kapitał własny (tys. euro)* 106 751 243 197 454 232
Liczba akcji (tys. szt.) 4 183 437,870 4 183 437,870 4 183 437,870
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,026 0,058 0,109
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej