pb.pl
1,3000 zł
4,00% 0,0500 zł
Orco Property Group SA (OPG)

Wyniki finansowe - ORCOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 4 962 4 744 5 488 5 175
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 1 176 -536 -58 3 632
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 67 922 15 638 6 706 21 354
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 73 674 12 667 5 753 17 354
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 1 176 -536 -58 3 632
Aktywa (tys. euro) 1 980 303 2 071 034 2 638 975 2 736 811
Kapitał własny (tys. euro)* 628 371 574 354 578 205 602 708
Liczba akcji (tys. szt.) 1 314 507,629 1 314 507,629 1 314 507,629 1 314 507,629
Zysk na akcję (euro) 0,056 0,010 0,004 0,013
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,478 0,437 0,440 0,459
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej